Dowiedz się wiecej

Co to jest styropian?


Styropian jest powszechnym materiałem izolacyjnym otrzymywanym ze spienionych granulek polistyrenu. W procesie produkcyjnym powstają kulki wypełnione powietrzem, które następnie umieszczane są w formach, gdzie kształtuje się je w bloki. W zależności od stopnia spienienia uzyskuje się styropiany o różnej gęstości. Blok styropianu standardowo cięty jest metodą gorącego drutu, co pozwana na tworzenie płyt o różnej długości i grubości.

Styropian jest stosunkowo tanim materiałem izolacyjnym. W przeciwieństwie do innych materiałów izolacyjnych, styropian świetnie nadaje się do izolacji ścian, piwnic czy fundamentów, a także tych miejsc gdzie trudno zachować ciepło (tzw.: mostki termiczne). Do największych zalet styropianu należą odporność na wilgoć, łatwość obróbki materiału oraz trwałość. Warto również wiedzieć, że styropian jest materiałem, który się nie starzeje.

Przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej budynków nie należy kierować się jedynie najniższą ceną. Warto zwrócić również uwagę na jego zastosowanie oraz na kilka innych paramentów, takich jak: współczynnik przewodzenia ciepła, dokumentacja i oznakowanie. Cenną informacją może okazać się również renoma firmy produkującej styropian.

Pamiętaj!

Wybór styropianu, to często wybór na całe życie, warto wybrać dobrze. Prawidłowo ocieplony dom pozwala na zaoszczędzenie nawet 20% kosztów ogrzewania.


 

 

 

 

Co to jest dom pasywny?


Domy pasywne to budynki nowej generacji. Charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych, co pozwala na dużą energooszczędność przy eksploatacji budynku. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwala na wykorzystanie ciepła z promieni słonecznych oraz ciepła, jakie oddają włączone w domu urządzenia. Rozwiązania te prawie w zupełności zaspakajają zapotrzebowanie na ciepło dla całego budynku. Przy budowie wykorzystuje się materiały izolacyjne o niskim współczynniku przewodzenia ciepła, a także tworzy się powłokę nieprzepuszczającą powietrza z odpowiednim systemem wentylacji. Koszty budowy domu pasywnego są wyższe o mniej więcej 30% od tradycyjnego budownictwa. Jednak zastosowanie tych technologii znacząco zmniejsza wydatki przeznaczane na ogrzewanie domu.

Przy tym rodzaju budownictwa niezwykle ważne jest zastosowanie dwuwarstwowych lub trójwarstwowych ścian, które skutecznie utrudniają ucieczkę ciepła z pomieszczeń.  Jeśli chodzi o izolacje ścian zewnętrznych styropianem to ich grubość nie powinna być mniejsza niż 20 cm i powinna uzyskać współczynnik przenikania ciepła na poziomie U = 0,20 W/(m2•K). Do zaizolowania podłogi na gruncie należy wykorzystać styropian grafitowy o grubości 20 cm, a jeśli chodzi o dach to warstwa styropianu ma mieć co najmniej 30 cm.


 

 

 

 

Dach zielony


Dachy zielone w miastach zyskują coraz większą popularność. Dzięki swoim właściwością korzystnie wpływają na poprawę mikroklimatu. Przyczyniają się do ograniczenia efektu gorących i parnych nocy oraz wchłaniają kurz i zmniejszają zanieczyszczenie powietrza. Rośliny umieszczane na dachach zielonych potrafią odfiltrować od 10% do 20% pyłu, a także zatrzymują azotany i inne szkodliwe substancje zawarte w powietrzu i opadach. Dachy zielone dzięki warstwom wegetacyjnym i grodząco-drenażowym gromadzą wodę deszczową potrzebną do wegetacji roślin, co odciąża kanalizację miejską w czasie intensywnych opadów.

Dachy te głównie pełnią funkcję rekreacyjną i pozwalają na konstruowanie ciekawych architektonicznie budynków. Ze względu na swoją specyfikę są bardziej odporne na ogień i uszkodzenia mechaniczne, cechuje je również zwiększona izolacyjność dźwiękowa i termiczna.


 

 

 

 

Grzyb i wilgotne ściany oraz mostki cieplne to konsekwencje źle wykonanego ocieplenia ścian i dachu


Wilgotne ściany i grzyb to problemy, które mogą pojawić się nie tylko w starych domach, ale również w nowych budynkach mieszkalnych i blokach. Przyczyną tego mogą być mostki cieplne, czyli miejsca w przegrodach budowlanych, przez które ucieka ciepło.

Mostki cieplne to termicznie słabe punkty w budynku chrakteryzujące się znacznie większym przewodnictwem cieplnym niż cała przegroda. Takie obszary powstają w miejscach łączenia dwóch materiałów o różnej przewodności cieplnej lub w miejscach, gdzie konstrukcja budynku lub zastosowane materiały są wadliwe. Mostki termiczne możemy podzielić na liniowe i punktowe. Mostki liniowe są wynikiem geometrii budynku lub różnorodności cieplnej materiałów zastosowanych do izolacji przegrody. Mogą występować w narożach ścian, nadprożach okiennych, czy też miejscach połączenia ściany zewnętrznej z konstrukcją dachu. Natomiast w miejscu przebicia izolacji tworzy się mostek punktowy.

Występowanie mostków powoduje większe starty ciepła, co następnie prowadzi do większych rachunków za ogrzewanie - to jednak nie jedyne negatywne konsekwencje. W miejscach występowania mostków termicznych oraz w ich pobliżu dochodzi do spadku temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody, co może prowadzić do wykroplenia wilgoci.

Takie długotrwałe zawilgocenie może prowadzić do występowania grzybów i pleśni. Co ma negatywny wpływ na zdrowie i może prowadzić do powstawania różnych chorób i alergii. Miejsca z pleśnią wyglądają nieestetycznie i są niezwykle trudne do usunięcia. Dodatkowo ich występowanie może osłabić drewnianą konstrukcję dachu.

Można tego uniknąć poprzez właściwy montaż i zastosowanie odpowiednich materiałów. Najważniejszy jest dobry projekt, zastosowanie odpowiednich materiałów oraz właściwy ich montaż. Należy pamiętać o zachowaniu ciągłości warstwy izolacyjnej w przegrodach zewnętrznych oraz na ich połączeniach. Pamiętajmy, że powinniśmy wybrać produkt i zastosować go zgodnie z jego przeznaczeniem. Materiał powinniśmy zamontować zarówno pomiędzy krokwiami, jak i pod krokwiami. Powinniśmy pamiętać również o zachowaniu drożności szczeliny wentylacyjnej. W przeciwnym razie może dojść do wykroplenia się pary wodnej w przegrodzie. Bardzo ważną kwestią jest również zlecenie wykonania izolacji ścian i dachu doświadczonej ekipie fachowców.